What would make Wunderlist better?

Vill radera flera uppgifter på en gång inte som nu en och en!

Kunna markera flera utförda uppgifter för radering på en gång, nu måste man klicka tre gånger för varje radering, tidsödande.
I övrigt är listan suveränt bra!

1 vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base